31 stycznia 2024

Bariery społeczne dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą napotykać różne bariery społeczne, które utrudniają im pełny udział w życiu społecznym. Poniżej przedstawiam niektóre z tych barier:

Brak dostępu do miejsc publicznych:

 • Architektoniczne bariery, takie jak brak ramp, windy czy podjazdów, mogą utrudniać osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z różnych miejsc publicznych, takich jak sklepy, kina czy restauracje.
   

Brak dostępu do informacji:

 • Nieprzystosowane strony internetowe, brak informacji w formie dostępnej dla osób niewidomych czy niedosłyszących, mogą stanowić barierę w dostępie do informacji.
   

Brak odpowiednich środków transportu:

 • Niedostępność środków transportu dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami może ograniczać ich mobilność i samodzielność.
   

Niewłaściwe podejście otoczenia społecznego:

 • Stawianie stereotypów, uprzedzeń czy niezrozumienie ze strony innych osób może prowadzić do izolacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.
   

Brak dostosowanych miejsc pracy:

 • Brak dostosowań w miejscu pracy, zarówno fizycznych, jak i organizacyjnych, może stanowić barierę w zatrudnieniu i rozwoju zawodowym osób z niepełnosprawnościami.
   

Trudności w komunikacji:

 • Osoby z niepełnosprawnościami mogą napotykać trudności w komunikacji, zwłaszcza gdy otoczenie nie jest przygotowane na różnorodność potrzeb komunikacyjnych.
   

Brak dostępu do edukacji:

 • Brak dostępu do odpowiednio dostosowanych materiałów edukacyjnych, a także brak dostosowań w infrastrukturze szkół, może stanowić barierę w zdobywaniu edukacji.
   

Brak świadomości społecznej:

 • Niska świadomość społeczna dotycząca różnych rodzajów niepełnosprawności może prowadzić do marginalizacji i dyskryminacji.
   

Bariera finansowa:

 • Wyższe koszty życia związane z koniecznością zakupu specjalistycznego sprzętu czy świadczenia specjalistycznych usług mogą stanowić barierę finansową.
   

Brak dostępu do kultury i rekreacji:

 • Nieprzystosowane miejsca kulturalne czy brak dostępu do różnorodnych form rekreacji mogą ograniczać możliwości osób z niepełnosprawnościami w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.


Te wszystkie bariery są i będą jeszcze przez długi czas. Jak długi? To zależy od nas. Od całego społeczeństwa i zaangażowania. Jesteś architektem? Pamiętaj w projekcie o dostosowaniu łazienek, szerokich drzwiach, windzie, podjeździe i innych udogodnieniach.
A Wy co jakie bariery chcielibyście usunąć w pierwszej kolejności? Zapraszamy do dyskusji na nasze media społecznościowe!

Fundacja Krok Za Krokiem,

Śledź nas

Menu

Adres

Galla Anonima 2D/115

60-574 Poznań

Kontakt

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.