PROJEKTY

2. "Sprawnym Krokiem Po Samodzielność"

okres realizacji: 01.01.2023-31.04.2026

I okres: 01.01.2023-31.03.2024
II okres: 01.04.2024-31.03.2025
III okres: 01.04.2025-31.03.2026

Cel:

Wsparcie przeprowadzane w placówce:
- Treningi Samodzielności
- Biofeedback EEG
- Biofeedback EMG
- Neurologopeda
- Usprawnianie motoryki małej
- Zajęcia aktywizujące
- Ćwiczenia grupowe z elementami jogi
- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
- Psycholog/Psychoterapeuta
- Wolontariusz Asystent
- Wolontariusz Specjalista

Wartość całego projekt: 1 146 084,44 zł
Dofinansowanie z PFRON: 1 000 284, 44 zł
Wkład własny: 145 800,00 zł

I okres rozliczeniowy:
wartość I okresu:
Dofinansowanie z PFRON dot. I okresu:
Wkład własny dot. I okresu:

1. "Krok w lepszą stronę III"

okres realizacji: 01.04.2023-31.04.2024
rekrutacja: 01.04.2023-15.04.2023

Wsparcie asystenckie kierowane do 20 beneficjentów ostatecznych - dorosłych osób z niepełnosprawnością zamieszkujących miasto Poznań.

Cel: Kontynuacja projektu "Krok w lepszą stronę II" - aktywizacja osób niepełnosprawnych przez stałe wsparcie osób asystujących oraz psychologa. Wdrażanie nowych zadań w życie codzienne, które przybliżą i umożliwią samodzielne funkcjonowanie. Osoby asystujące przez towarzystwo w różnych aktywnościach, urealnią potrzeby społeczne. Pomogą na nowo odnaleźć siebie i nadać życiu nowe znaczenie


Wsparcie:
- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
- Psycholog/Psychoterapeuta
- Wolontariusz Asystent
- Wolontariusz Psycholog/Psychoterapeuta

Wartość całego projektu: 600 468,40 zł.
Dofinansowanie z PFRON: 535 918,40 zł.
wkład własny: 67 550 zł.

Rok 2023

Projekty współfinansowane z PFRON:

2. "5+1 Sposobów na lepsze jutro"
okres realizacji:
rekrutacja:
Cel:

Wsparcie:

Wartość całego projekt:
Dofinansowanie z PFRON:
Wkład własny:

Rok 2022

Projekty współfinansowane z PFRON:

1. "KROK W LEPSZĄ STRONĘ II"
okres realizacji: 01.04.2022-31.04.2023
rekrutacja: 01.04.2022-15.04.2022
Cel:

Wsparcie:
- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
- Psycholog/Psychoterapeuta
- Wolontariusz Asystent

Wartość całego projekt:
Dofinansowanie z PFRON:
Wkład własny:

2. "PIĘĆ SPOSOBÓW NA LEPSZE JUTRO"
okres realizacji: 01.04.2021-31.04.2022
rekrutacja: 01.04.2021-15.04.2021

Wsparcie dla 10 mieszkańców województwa wielkopolskiego i 5 mieszkańców województwa małopolskiego.

Cel: Pięć form wsparcia dla osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych, mocno poszkodowanym z powodu schorzeń w obrębie neurologicznym, ze schorzeniami sprzężonymi ruchowe, umysłowe. Otwarcie osób na nowe możliwości, wsparcie ich w codziennym życiu oraz danie im możliwości na poprawę zdrowia psychicznego. Cel to: poprawa sprawności oraz utrzymanie wzmocnienie organizmu, psychiki w trwającej pandemii.

Wsparcie:
- Biofeedback EEG/EMG
- Zajęcia aktywizujące
- Asystencja osoby niepełnosprawnej
- Psychoterapia
- Wolontariusz osoba asystująca

Wartość całego projekt: 305 077,20 ZŁ
Dofinansowanie z PFRON: 286 397,20 ZŁ
Wkład własny:  18 680,00 ZŁ

1. "Krok w lepszą stronę"
okres realizacji: 01.04.2021-31.04.2022
rekrutacja: 01.04.2021-15.04.2021

Wsparcie asystenckie kierowane do 10 beneficjentów ostatecznych - dorosłych osób z niepełnosprawnością zamieszkujących miasto Poznań.

Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych przez stałe wsparcie osób asystujących oraz psychologa/psychoterapeutę.Wdrażanie nowych zadań w życie codzienne, które przybliżą lub umożliwią samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.Osoby asystujące przez towarzystwo w różnych aktywnościach, urealnią potrzeby społeczne jakie posiada każdy człowiek. Pomogą na nowo odnaleźć siebie i nadać życiu nowe znaczenie.

Wsparcie:
- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
- Psycholog/Psychoterapeuta
- Wolontariusz Asystent

Wartość całego projekt: 188 496,00 ZŁ
Dofinansowanie z PFRON: 163 696,00 ZŁ
Wkład własny: 24 800,00 ZŁ

Rok 2021

Projekty współfinansowane z PFRON:

 

Rok 2020

1.
okres realizacji:
rekrutacja:

Cel:
Wsparcie:

 

Fundacja Krok Za Krokiem,

Śledź nas

Menu

Adres

Galla Anonima 2D/115

60-574 Poznań

Kontakt

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.